Зразки, методичні рекомендації

1.  Інформація про наукометричні бази даних та іноземні ресурси вільного доступу

2. Методичні рекомендації щодо підготовки, написання та захисту курсової роботи за спеціальностями Психологія та Менеджмент

3. Методичні рекомендації щодо підготовки, написання та захисту наукових робіт за спеціальностями Психологія та Менеджмент

4. Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи

5. Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту звіту про проходження практики

6. Положення про самостійну роботу студентів 

7. Рецензія на курсову роботу

8. Титульна сторінка курсової роботи

9. Титульна сторінка реферату

10. Щоденник практики