Внутрішня система забезпечення якості вищої освіти

1.  Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти в Харківському інституті ПрАТ “ВНЗ “МАУП”

2. Положення про організацію освітнього процесу ПрАТ “ВНЗ “МАУП”

3. Положення про оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти  в Харківському інституті  ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

4. Положення про порядок відпрацювання здобувачами вищої освіти Харківського інституту ПрАТ “ВНЗ “МАУП” навчальних занять

5. Методичні рекомендаціїї до проведення анкетування з питань оцінювання освітнього процесу у Харківському інституті  ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

6. Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти Харківського інституту  ПрАТ «ВНЗ «МАУП»  права на вільний вибір навчальних дисциплін

7. Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в Харківському інституті  ПрАТ «ВНЗ«МАУП»  

8. Положення про розробку Силабусів навчальних дисциплін в Харківському інституті  ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

9. Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм  Харківського інституту  ПрАТ «ВНЗ«МАУП»» 

10. Положення про рейтинг науково-педагогічних працівників та кафедр Харківського інституту  ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

11. Положення про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій 

12. Положення забезпечення якості вищої освіти в Харківському інституті  ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

13. Положення про практику здобувачів вищої освіти ПрАТ “ВНЗ  «МАУП»

14. Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором у ПрАТ “ВНЗ “МАУП”

15. Положення про формування та реалізацію індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти в ПрАТ “ВНЗ “МАУП”

16. Положення про перевірку наукових та академічних текстів на плагіат

17. Положення про організацію навчання за індивідуальними графіками

18. Положення про кафедру Харківського інституті  ПрАТ «ВНЗ «МАУП»