Міжрегіональна Академія управління персоналом є найбільшим недержавним вищим навчальним закладом України, в якому навчається понад 22000 студентів.

МАУП засновано у 1989р. (м. Київ), як вищий навчальний та науково-дослідницький заклад.

Академія має IV рівень акредитації за всіма ліцензованими спеціальностями.

За результатами Рейтингу вищих навчальних закладів України «Софія Київська» МАУП визнано кращим недержавним вузом України та кращим вузом управління.

Серед випускників Академії голови державних комітетів та заступники міністрів, народні депутати і мери, дипломати, керівні працівники апарату Президента України, ректори вузів та директори шкіл, бізнесмени та воєначальники. Майже 20000 випускників Академії працюють сьогодні в різноманітних галузях економіки України та за кордоном.

У Харкові працює Харківський інститут ПрАТ “ВНЗ “МАУП”  — один з найбільших серед регіональних підрозділів Академії.

ХІ ПрАТ “ВНЗ “МАУП”, як структурний підрозділ Академії було створено у січні 1996р. Система навчання в інституті передбачає багатоступеневу освіту. Концепція навчання заснована на тому, що орієнтація навчання повинна бути направлена не тільки і не стільки на вивчення навчальних дисциплін, а на формування гармонічно розвинутої особистості, цивілізованого професіонала-підприємця, здатного до прийняття зважених, компетентних рішень.

До послуг студентів інституту працює власна бібліотека, яка регулярно поповнюється новими книгами та іншими друкованими виданнями, що виходять в Україні та за її межами. Для забезпечення повноцінного навчального процесу Академія має власне видавництво. За час свого існування МАУП підготувала та видала більш ніж 500 підручників та навчальних посібників загальним тиражем більше ніж 3 мільйони екземплярів. Видання інституту нагороджені багаточисленними Дипломами міжнародних книжкових виставок, більшість із них рекомендовані Міністерством освіти та науки України.

Територія та приміщення Харківського інституту ПрАТ “ВНЗ “МАУП” пристосовані до навчання людей з обмеженими можливостями — встановлено пандус для людей з вадами опорно-рухового апарату.

Інститут має досвід роботи із засудженими, які є студентами завдяки дистанційній формі навчання.

Харківський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП дає можливість отримання як першої, так і другої вищої освіти .