Кафедра соціально–гуманітарних дисциплін

Кафедра «Соціально – гуманітарних дисциплін» функціонує з 1999 року як кафедра «Соціально – політичних дисциплін і права», з 2003 року як кафедра «Соціально – гуманітарних дисциплін», з 2007 року отримала назву «Інформатики та соціально – гуманітарних дисциплін», 13 липня 2015 року кафедру перейменовано на кафедру  «Соціально – гуманітарних дисциплін», під цією назвою вона функціонує і зараз.

Завідувачка кафедри:

РУДЬ АЛЕСЯ АРКАДІЇВНА, вчений секретар Вченої ради Харківського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП», кандидат історичних наук, доцент, представник четвертого покоління династії викладачів – істориків.

ОСВІТА: у 2003 році закінчила історичний факультет Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, отримала повну вищу освіту  за

спеціальністю «Історія» та здобула кваліфікацію історика, викладача історії та суспільно – політичних дисциплін (диплом магістра з відзнакою). У 2008 році закінчила аспірантуру Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Розвиток кооперативної торгівлі на Харківщині у роки непу (1921 – 1929 рр.), на підставі прилюдного захисту дисертації було присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук із спеціальності «історія України». У 2019 році отримала другу вищу освіту у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» за спеціальністю «Право» та здобула кваліфікацію юриста (диплом спеціаліста з відзнакою). ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: у 2015 році, відвідавши курси і виконавши випускну роботу на тему «Розвиток кооперативної торгівлі на Харківщині в умовах непу», отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації у ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020 р. (свідоцтво ПК № 00127522 /004449-20 від 29.10.2020 р.), 2024 р. (свідоцтво ПК № 00127522 /006274-24 від 19.01.2024 р.).

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: соціально – економічні, політико – правові, культурологічні проблеми історії України та зарубіжних країн, краєзнавство. 

НАУКОВО – ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: підготовка публікацій за вказаною тематикою, участь у міжнародних наукових конференціях, керівництво науковою роботою студентів.

   У складі кафедри «Соціально – гуманітарних дисциплін» 16 викладачів, з них: 1 доктор філософії в галузі управління та адміністрування зі спеціальності  «Менеджмент», доктор PhD в галузі управління інформаційними системами, професор МКА; 1 доктор фізико – математичних наук, професор; 1 кандидат історичних наук, 2 кандидата юридичних наук, 1 кандидат технічних наук, 1 кандидат філософських наук, 1 кандидат педагогічних наук, 1 кандидат філологічних наук, 1 кандидат сільськогосподарських наук, 1 доцент МКА, 5 старших викладачів.   

    Кафедра «Соціально – гуманітарних дисциплін»  є загальноінститутською кафедрою, яка забезпечує навчальний процес для студентів всіх спеціальностей Харківського інституту «ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

    Чисельний склад кафедри «Соціально – гуманітарних дисциплін»  становить 16 осіб, серед яких 1 професор (6,25%), 10 доцентів (62,5%), 5 старших викладачів (31,25%). Всі мають вищу освіту, а 10 викладачів (62,5%) мають по дві вищі освіти.

     За віком викладачі кафедри представляють наступні категорії: до 40 років – три викладача (18,75%),  до 50 років – шість (37,5%), до 60 років – три (18,75%), до 70 років – три (18,75%), до 80 років – один (6,25%). Середній вік науково – педагогічного складу кафедри «Соціально – гуманітарних дисциплін» складає 50 років, тобто на кафедрі органічно поєднуються молодість і досвід.

     Декілька викладачів працюють в інституті тривалий час, наприклад, Рудь А.А. прийшла в інститут у 2003 році і працювала спочатку асистентом, потім викладачем, старшим викладачем, захистила дисертацію і зараз працює завідувачкою кафедри «Соціально – гуманітарних дисциплін». Її стаж роботи складає 21 рік.

      Викладачі постійно підвищують рівень своєї кваліфікації. Тільки у 2024 році підвищили кваліфікацію п’ять викладачів кафедри, а саме: Рудь А.А., Наумова А.О., Кармаза О.М., Комар Р.О., Мінін М.О.

      Науково – педагогічний склад кафедри забезпечує якісний навчальний процес студентів всіх спеціальностей Харківського інституту «ПрАТ «ВНЗ «МАУП», а також наукову, методичну, виховну роботу, велику увагу приділяючи патріотичному вихованню молоді. Викладачі кафедри Рудь А.А. та Кармаза О.М. керують постійно діючими науковими студентськими гуртками «КЛІО» з історії та культури України та «ДІМ» з ділової іноземної мови.

      Науково – педагогічний склад кафедри активно приймає участь у міжнародних наукових конференціях, у публікаціях наукових статей. Викладачі систематично працюють над науковою темою кафедри «Історія та сучасність державотворення в Україні», керують науковою роботою студентів.

     Кафедра «Соціально – гуманітарних дисциплін» постійно удосконалює освітній процес в різних напрямках, а саме: юридичному, історичному, політологічному, філологічному, інформаційно – математичному з урахуванням вимог сучасності.

Портфоліо викладачів

Рудь Алеся Аркадіївна
Наумова Анна Олександрівна
Попова Ольга Миколаївна
Кармаза Олександр Михайлович 
Комар Руслана Олександрівна
Мінін Микита Олександрович 

Карпенко Микола Юрійович

Алексєєва Олександра Вікторівна
Борисова Зоя Ульянівна
Коняєва Лілія Дмитрівна
Нич Тамара Володимирівна
Ніколаєв Кирило Дмитрович
Храпатий Сергій Вікторович
Полторацька Алла Яківна

Силабуси

Дисципліна

Документ

Аграрне право

Адміністративний процес

Академiчні студii
Безпека життєдіяльності УБ
Державне (конституційне) право зарубіжних країн
Безпека життєдіяльності УБ
Житлове право
Інформаційні системи і технології Пс
Інформаційні системи та технології в менеджменті
Інформаційні системи та технології в туризмі
Інформаційні системи та технології УБ
Історія та культура України
Кримінальне право
Кримінальний процес
Кримінологія
Основи академічного письма Пс

Основи академічного письма УБ 

Право Європейського Союзу
Право інтелектуальної власності
Право соціального та пенсійного забезпечення
Правознавство
Сімейне право
Складання процесуальних документів
Соціально-політичні студії

Сучасна українська мова

Трудове право
Трудові спори
Філософія
Цивільне право
Цивільний процес
Вища математика
Математична статистика та математичні методи в психології
Статистика
Теорія ймовірностей та математична статистика
Інформаційне право
Міжнародне право
Податкове право
Фінансове право
Екологічне право
Митне право
Міжнародно-правовий механізм захисту прав людини РП
Господарський процес
Господарське право