Вчена рада

 Склад Вченої ради

 Склад Вченої ради 2023-2028

 Склад Вченої ради 2018-2023

План роботи Вченої ради

 План роботи Вченої ради 2023-2024

 План роботи Вченої ради 2022-2023

 План роботи Вченої ради 2021-2022

 План роботи Вченої ради 2020-2021

 План роботи Вченої ради 2019-2020

 План роботи Вченої ради 2018-2019

Положення про Вчену раду

Положення про Вчену раду

Науково-методична рада

Склад Науково-методичної ради
План роботи Науково-методичної ради
Положення про Науково-методичну раду

Рада роботодавців

Положення про Раду роботодавців
Склад ради роботодавців
План роботи Ради роботодавців
Анкета опитування роботодавців, керівників практики
Результати анкетування роботодавців щодо якості освітніх послуг, що надаються Харківським інститутом МАУП зі спеціальності 053 “Психологія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП «Психологія»
Результати анкетування роботодавців щодо якості освітніх послуг, що надаються Харківським інститутом МАУП зі спеціальності 073 “Менеджмент” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП «Менеджмент»