Опитування студентів

Анкета “Які лідерські якості у Вас переважають” 

Анкета “Якість викладання дисциплін очима студента” 

Анкета «Куратор очами студентів»

Анкета з моніторингу якості навчання іноземної мови в Харківському інституті МАУП 

Анкета моніторингового дослідження адаптації студентів І курсу

Анкета оцінювання якості освітньої програми

Анкета Самостійна робота студента

Анкета: Що ви знаєте про академічну доброчесність?