Опитування студентів

Анкета “Які лідерські якості у Вас переважають” 

Анкета “Якість викладання дисциплін очима студента” 

Анкета «Куратор очами студентів»

Анкета з моніторингу якості навчання іноземної мови в Харківському інституті МАУП 

Анкета моніторингового дослідження адаптації студентів І курсу

Анкета оцінювання якості освітньої програми

Анкета Самостійна робота студента

Анкета: Що ви знаєте про академічну доброчесність?

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ

Аналіз результатів опитування студентів І курсу щодо адаптації до навчання в Харківському інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Аналіз результатів опитування студентів, які навчаються на освітній програмі “Менеджмент” першого (бакалаврського) рівня, щодо якості освітньої програми

Анкетування, щодо якості викладання дисциплін ОПП “Психологія”

Анкетування, щодо якості викладання дисциплін ОПП “Менеджмент”

Результати опитування студентів 1 курсу Харківського  інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» денної форми навчання (моніторингове дослідження адаптації студентів І курсу)

Аналіз результатів опитування роботодавців, які залучені до забезпечення якості освітньої програми «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня (травень 2023)

 Аналіз результатів опитування роботодавців, які залучені до забезпечення якості освітньої програми «Психологія» першого (бакалаврського) рівня (травень 2023) 

 Результати соціологічного опитування  чтудентів першого курсу з питань академічної доброчесності  (листопад- грудень 2023)

Опитування здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 053 «Психологія» в групах денної форми навчання проводилось        впродовж січня 2023 р.

Аналіз результатів анкети «Самостійна робота студента»  2023 р.