Психологія

Перелік вибіркових освітніх компонентів ОПП "ПСИХОЛОГІЯ" першого (бакалаврського) рівня спеціальності 053 Психологія