Денна форма навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Термін навчання

БАКАЛАВР 4 роки

БАКАЛАВР
(з дипломом молодшого спеціаліста іншої галузі знань)

3 роки

БАКАЛАВР
(з дипломом молодшого спеціаліста відповідної галузі знань за винятком напрямів підготовки психологія)

2 роки

Заочна форма навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Термін навчання

БАКАЛАВР

4 роки 6 місяців

БАКАЛАВР за спеціальностями психологія, менеджмент
(спеціалізація медичний та фармацевтичний менеджмент)

4 роки

БАКАЛАВР (з дипломом молодшого спеціаліста іншої галузі знань)

3 роки 6 місяців

БАКАЛАВР з дипломом молодшого спеціаліста невідповідної галузі знань за спеціальностями психологія, менеджмент
(спеціалізація медичний та фармацевтичний менеджмент)

3 роки

БАКАЛАВР
(з дипломом молодшого спеціаліста відповідної галузі знань за винятком напрямів підготовки психологія)

2 роки 6 місяців

Докторнатура

Докторантура МАУП (Міжрегіональна Академія управління персоналом) є найвищим рівнем у системі багаторівневої освіти МАУП. Основна мета докторантури – підготовка висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів – докторів філософії ( Ph.D),докторів наук в різних галузях знань.

Напрями

 • Право
 • Державне управління
 • Менеджмент (за спеціалізаціями)
 • Економіка
 • Управління людськими ресурсами
 • Фінанси
 • Психологія

Для вступу до докторантури необхідно подати

 • заяву на ім’я ректора МАУП
 • листок з обліку кадрів
 • копію диплома спеціаліста (магістра, кандидата наук)
 • копію посвідчення про складені кандидатські іспити
 • копію трудової книжки
 • копію паспорта
 • копію закордонного паспорта або посвідчення водія
 • шість кольорових фотокарток (3х4)

Вартість навчання

1 рік – 20000,00 грн.

2 роки – 12500,00 грн. за рік навчання

3 роки (для іноземних студентів) – 30000,00 грн. за рік навчання

Форма навчання

ЗАОЧНА

Прийом документів щомісяця

У докторантуру приймаються громадяни України та інших країн, які мають вищу освіту на рівні спеціаліста/магістра. Зарахування до докторантури – за результатами співбесіди.

Докторанти навчаються і готують до захисту роботу за програмами і планами, які відповідають як державним стандартам, так і міжнародним вимогам до якості дисертацій.

Під час навчання докторанти отримують допомогу з боку висококваліфікованих наукових співробітників Академії.

Докторантам надається першочергове право публікацій основних висновків і положень дисертаційного дослідження в спеціалізованих наукових виданнях : «Наукові праці МАУП», «Наше право», «Європейські перспективи».

Докторанти МАУП мають можливість брати участь у наукових конференціях, семінарах та інших заходах, які проводить Міжрегіональна Академія управління персоналом з питань менеджменту, економіки, психології, соціології, права, тощо.

При успішному захисті докторанту присуджується науковий ступінь доктора філософії (Ph.D)/доктора наук з відповідної спеціальності і видається диплом міжнародного зразка.

Згідно з міжнародними Конвенціями рекомендується компетентним органам країн, які підписали ці Конвенції або приєдналися до них, визнавати диплом доктора філософії (Ph.D)/доктора наук як документ, який надає його власнику право здійснювати професійну діяльність відповідно з науковим ступенем, зазначеним в дипломі.