Діяльність наукового товариства студентів та молодих вчених Харківського інституту ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

Положення про наукове товариство

Наукове товариство студентів та молодих вчених сприяє науковій роботі студентів, виконує наступні функції:

• участь в наукових дослідженнях кафедр та Інституту;
• організація, проведення і участь в наукових заходах Інституту та інших ВНЗ;
• підтримка і координація діяльності студентських наукових клубів;
• сприяння студентським науковим публікаціям про результати досліджень;
• організація і проведення конкурсів наукових робіт, щорічна участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

Склад наукового товариства та молодих вчених 

План роботи наукового товариства та молодих вчених