Менеджмент

Перелік вибіркових освітніх компонентів ОПП "МЕНЕНДЖМЕНТ" першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 Менеджмент