Мова освітнього процесу

Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова

Заклади освіти є юридичними особами, що надають освітні послуги. Відповідно до частини 1 пункту 18 статті 1 Закону України «Про освіту» освітні послуги – це комплекс визначених законодавством, освітньою програмою та/або договором дій суб’єкта освітньої діяльності, що мають визначену вартість та спрямовані на досягнення здобувачем освіти очікуваних результатів навчанняю.

Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова (стаття 7 Закону України «Про освіту», стаття 21 Закону України «Про забезпеченняфункціонування української мови як державної»). Держава гарантує кожному громадянину України право на здобуття формальної вищої освіти державноюмовою в державних і комунальних закладах освіти.

Заклади вищої освіти забезпечують обов’язкове вивчення державної мови в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням державної мови. 

Особам, які належать до корінних народів, національних меншин України, іноземцям та особам без громадянства створюються належні умови для вивчення державної мови.

Особам з порушенням слуху забезпечується право на навчання жестовою мовою та на вивчення української жестової мови. Викладання іноземної мови в закладах освіти здійснюється відповідною іноземною або державною мовою. Основні законодавчі вимоги до застосування державної мови в освітньому процесі у закладах освіти в Україні визначені у статті 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Державною мовою має здійснюватися освіта будь-якої форми: інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева); індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж, на робочому місці (на виробництві); дуальна. Освітні послуги надаються державною мовою і за допомогою мережі Інтернет, телебачення, радіо, пошти.

Володіння державною мовою працівниками освітніх закладів

Володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків зобов’язані: керівники закладів освіти всіх форм власності (частина 1 пункт 13 стаття 9 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»); педагогічні, науково – педагогічні і наукові працівники, крім іноземців чи осіб без громадянства, які запрошені до закладів освіти та/або наукових установ та працюють на тимчасовій основі як наукові, педагогічні, науково – педагогічні працівники або викладачі іноземної мови (частина 1 пункт 14 стаття 9 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»).

Державна мова - робоча мова спілкування для закладів освіти

Державна мова використовується в межах освітнього процесу під час проведення навчальних занять, крім занять із навчальних предметів, які, згідно з освітньою програмою закладу освіти, викладаються іноземними мовами або мовами корінних народів і національних меншин; у спілкуванні викладачів, іншого персоналу закладів освіти як зі здобувачами освіти, так і між собою (лист Міністерства освіти і науки України № 1-9-581 «Про застосування державної мови в освітньому процесі» від 17.09.19 року та лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-74 «Лист щодо застосування української мови восвітній галузі» від 01.02.2018 року).

Державна мова є робочою мовою спілкування науково – педагогічних,педагогічних та інших працівників закладів освіти. Відповідно до частини 1 статті 12 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» мовою засідань, заходів, зустрічей та мовою робочого спілкування є державна мова.

Уповноважений із захисту державної мови

Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 852-р від 08 липня 2020 р. на посаду уповноваженого із захисту державної мови в Україні призначено Кременя Тараса Дмитровича.

Уповноважений із захисту державної мови є посадовою особою. Статус уповноваженого із захисту державної мови, його повноваження та порядок їх реалізації визначаються розділом VIII Захист державної мови (статті 49-57) Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.