Вчена рада

 Склад Вченої ради

 Склад Вченої ради 2023-2028

 Склад Вченої ради 2018-2023

План роботи Вченої ради

 План роботи Вченої ради 2023-2024

 План роботи Вченої ради 2022-2023

 План роботи Вченої ради 2021-2022

 План роботи Вченої ради 2020-2021

 План роботи Вченої ради 2019-2020

 План роботи Вченої ради 2018-2019

Положення про Вчену раду

Положення про Вчену раду

Науково-методична рада

Склад Науково-методичної ради
План роботи Науково-методичної ради
Положення про Науково-методичну раду

Рада роботодавців

Положення про Раду роботодавців
Склад ради роботодавців
План роботи Ради роботодавців