Студентський науковий клуб «Успішні люди»

Діяльність СНК “Успішні люди” максимально прозора та заснована на принципах відповідальності, зацікавленості, самоврядування і моральності. Науковим керівником Клубу є доцент кафедри психології Лукашевич Наталя Миколаївна.

Голова Клубу – Кочукова Марія, студентка 3 курсу;
Заступник Голови – Кучеренко Ірина, студентка 1 курсу;
Прес-секретар – Булгакова Анна, студентка 1 курсу;
Референт – Пономаренко Віталій, студент 4 курсу.


Основні напрямки діяльності:

Підвищення ефективності практичної підготовки та вдосконалення професійних умінь та навичок студентів, які навчаються за спеціальністю «Психологія». 

Надання практичної допомоги у професійній орієнтації особистості студента та її творчої самореалізації в умовах значущої для особистості та соціального середовища діяльності.

У Клубі активно проводяться:

● засідання клубу з проведенням занять у рамках навчально-тематичного плану;
● обговорюється поглиблене вивчення окремих фундаментальних та прикладних проблем сучасної психології.
● відпрацювання, формування навичок практичної діяльності психолога (методики, проблеми психологічного консультування);
● тренінгові заняття;
● круглі столи;
● корекційна робота;
● наукова діяльність;
● практикуми з Арт-терапії;
● дні психічного здоров’я, психології та науки;
● наукові психолого-педагогічні дослідження (опитування);
● благодійні заходи/акції (згідно з планом Клубу);
● культурно-дозвільні заходи (творчі зустрічі).

В даний час Клуб набув певного досвіду та активно розвивається завдяки роботі студентів та підтримці Академії. Ми плануємо розширювати наші кордони та співпрацювати з іншими психологічними клубами та службами інститутів нашого міста, щоб залучати до професії психолога якнайбільше уваги та інтересу.

Чекаємо на ВАС у стінах нашого інституту!!!